ประสบการณ์สอน :
-สอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น อ.1-ม.3 ประมาณ 1 ปี
-ติวสอบเข้าศึกษาต่อ ทุกระดับชั้น

สไตล์การสอน :
-ใจเย็น สนุกสนาน
-เน้นสอนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
-เน้นฝึกทำแบบฝึกหัด
-มีสื่อการสอน สอดแทรกเกมส์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและไม่เบื่อ

ราษฎร์บูรณะ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว