รับสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สำหรับน้องๆที่อยากเรียนต่อในสายคอมพิวเตอร์
ภาษาที่สามารถสอนได้
Java
C
Python
Rpa
Logic พื้นฐาน
จบปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปัจจุบันทำงานอยู่บริษัท jasmine group

นนทบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว