รับสอนไวโอลิน เปียโน กีต้าร์ อูคูเลเล่ และทรัมเปต

รับสอนทฤษฎีดนตรี เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สำหรับนร.เปียโนที่อยากสอบเกรด Trinity สามารถแจ้งกับครูได้ ครูจะจัดเตรียมตารางฝึกซ้อม, ให้คำปรึกษา และฝึกซ้อมเพื่อเตรียมสอบโดยเฉพาะ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท - ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี - ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
- อาจารย์พิเศษสอนดนตรีประจำสถาบันดนตรี KPN (พ.ศ.2546-2549)
- อาจารย์ประจำสอนดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญ (พ.ศ.2549-2550)
- อาจารย์ประจำสอนดนตรีโรงเรียนอำนวยศิลป์ (พ.ศ.2550-ปัจจุบัน)

ผลงานทางด้านดนตรี
- เป็นนักดนตรีเล่นร่วมกับวง CU Symphony Orchestra และร่วมแสดงคอนเสิร์ตต่างๆมากมาย
- ผลงานวิจัยทางด้านดนตรีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอิเลคโทรนิคส์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เป็นวิทยากรเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยให้กับภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- เป็นกรรมการสอบโสตทักษะ ในการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เป็นผู้อำนวยเพลงให้กับวง Amnuaysilpa Junior Orchestra
- มีประสบการณ์ในการสอนดนตรีเด็กและผู้ใหญ่มากว่า 15 ปี
- ส่งนักเรียนเปียโน และไวโอลินสอบเกรด Trinity ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง

ดุสิต

ตลิ่งชัน

ทวีวัฒนา

นครชัยศรี

บางกรวย

บางกอกน้อย

บางซื่อ

บางบัวทอง

บางพลัด

บางแค

บางใหญ่

ปทุมวัน

พญาไท

พุทธมณฑล

ราชเทวี

ศาลายา

สามพราน

หนองแขม

ไทรน้อย

อาจารย์ศราพงศ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา (ครูปริ๊นท์)

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster