สามารถสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ เด็กชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ตอนนี้กำลังเรียนครุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะ มีสื่อและชีทให้เด็กๆค่ะ ประสบการณ์สอนพิเศษตามบ้านวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 4 ปี

บางพลัด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว