"มีบัญหาเรื่องภาษี เรียนบัญชีไม่เข้าใจ ปรึกษาผมได้ครับ"
สวัสดีครับ ผมวี รัชพล โขวิฑูรกิจ

รับสอนวิชาบัญชีภาษีและวิชาคำนวณอื่นๆ สำหรับนักศึกษาคณะบัญชี และคณะบริหารธุรกิจ
รับดูแลงานบัญชีครบวงจรให้แก่ธุรกิจทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
รับสอนภาษาโปรตุเกสสำหรับเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่เตรียมไปประเทศบราซิล, โปรตุเกส

ประวัติการศึกษา
- นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศบราซิล โครงการ Rotary ปี 2012-2013
- ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
- ปริญญาตรีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิชาที่เปิดสอนติวสำหรับนักศึกษาบัญชีและบริหารธุรกิจ
- บัญชีขั้นต้น
- บัญชีขั้นกลาง 1 & 2
- บัญชีต้นทุน
- บัญชีการเงิน
- บัญชีบริหาร
- บัญชีภาษีอากร
- สถิติธุรกิจ
- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

งานบัญชีที่ให้บริการ
- รับจ้างทำบัญชีรายเดือน/รายปี
- การให้คำปรึกษาด้านภาษี
- งานทะเบียนบริษัท เช่น การจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท เลิกกิจการ
- สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express, Flowaccount, PEAK
- งานวางระบบบัญชี ระบบควบคุมภายในองค์กร

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

บัญชีขั้นต้น - คลาสวิดีโอ1000 บาท

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1000 บาท

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว