ชอบสอนให้เด็ก ๆ จับหลักการได้ และจัดการกระบวนการจำเพื่อเน้นการนำไปใช้ในการทำข้อสอบ โดยสอนให้เค้าหาความรู้ได้เองด้วยไปในตัว
วิชาที่ถนัดคือภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ค่ะ
ได้ทุกระดับ รับฟังความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองเสมอค่ะ

ริชพาร์คเตาปูน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว