สวัสดีค่ะทุกท่าน ฉันชื่อครู มิเชลล์ค่ะ เป็นครูสอนภาษาพม่าทางออนไลน์
จบการศึกษาจาก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉันมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาพม่าทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง
ฉันสามารถสอนได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า
ฉันมีประสบการณ์ในการสอนภาษาพม่ามานานกว่า 3 ปี ฉันมีความอดทนและเข้าใจนักเรียนเป็นอย่างดี ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาพม่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน หากคุณสนใจเรียนภาษาพม่ากับฉัน
สามารถติดต่อได้ที่ Line ID michelle_pplc หรืออีเมล jackploy2010@hotmail.com
โทรสอบถามข้อมูลที่เบอร์ 0644514836 ได้เลยค่ะ
ฉันยินดีที่จะตอบคำถามใดๆ และช่วยเหลือคุณในการเริ่มต้นการเรียนภาษาพม่า
ในคลาสเรียนของฉัน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียงภาษาพม่า นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของพม่าอีกด้วย ฉันใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เช่น วิดีโอ เสียง และกิจกรรมโต้ตอบ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีแรงบันดาลใจ ฉันยังให้การบ้านและการทดสอบเป็นประจำเพื่อติดตามความคืบหน้าของนักเรียน
ฉันมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนุกสนานและเป็นมิตร ฉันเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาใหม่ควรเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและมีรางวัล ฉันพร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนของฉันทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนภาษาพม่า
หากคุณสนใจที่จะเรียนภาษาพม่า ฉันขอเชิญคุณเข้าร่วมคลาสเรียนออนไลน์ของฉัน ฉันมั่นใจว่าคุณจะสนุกกับการเรียนภาษาใหม่และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่น่าทึ่งของพม่า

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

สนทนาภาษาพม่า 3500 บาท

หลักสูตรการสนทนาภาษาพม่า

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ระยะเวลาหลักสูตร: 20 ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร:

โมดูล 1: การแนะนำและการทักทาย

• การแนะนำตัว
• การทักทายและการตอบกลับ
• การถามและการตอบชื่อ
• การถามและการตอบอายุ
• การถามและการตอบอาชีพ

โมดูล 2: การพูดคุยทั่วไป

• การถามและการตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ
• การถามและการตอบเกี่ยวกับสุขภาพ
• การถามและการตอบเกี่ยวกับครอบครัว
• การถามและการตอบเกี่ยวกับงานอดิเรก
• การถามและการตอบเกี่ยวกับอาหาร

โมดูล 3: การพูดคุยในสถานการณ์ต่างๆ

• การขอความช่วยเหลือ
• การสั่งอาหารในร้านอาหาร
• การถามทาง
• การซื้อของในร้านค้า
• การจองโรงแรม

โมดูล 4: การใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน

• คำนาม
• คำสรรพนาม
• คำกริยา
• คำคุณศัพท์
• คำวิเศษณ์

โมดูล 5: การฝึกฝนการสนทนา

• การสนทนาบทบาทสมมติ
• การสนทนากลุ่ม
• การนำเสนอการสนทนา

วิธีการเรียนการสอน:

• การบรรยาย
• การฝึกฝนการสนทนา
• การทำแบบฝึกหัด
• การใช้สื่อการเรียนการสอน เช่น วิดีโอและบทความ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

• ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาพม่าในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ
• ผู้เรียนสามารถเข้าใจและใช้ไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาพม่า
• ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาพม่าในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3500 บาท

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับวัยประถม3000 บาท

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับวัยประถม

วัตถุประสงค์:

• พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด และฟังภาษาไทยของนักเรียนวัยประถม
• ปลูกฝังความรักและความภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย
• เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย:

• นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เนื้อหาหลักสูตร:

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

• การรู้จักตัวอักษรและเสียง
• การผสมคำและประโยคสั้นๆ
• การอ่านและเขียนคำศัพท์พื้นฐาน
• การฟังและพูดในสถานการณ์ง่ายๆ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

• การอ่านและเขียนประโยคที่ซับซ้อนขึ้น
• การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
• การเล่าเรื่องสั้นๆ
• การพูดในที่สาธารณะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

• การอ่านและเขียนเรื่องราวที่ยาวขึ้น
• การใช้คำเชื่อมและคำขยายความ
• การเขียนจดหมายและบันทึก
• การพูดในหัวข้อต่างๆ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

• การอ่านและเขียนบทความและข่าว
• การใช้ภาษาที่เป็นทางการ
• การวิเคราะห์และตีความข้อความ
• การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

• การอ่านและเขียนบทกวีและเรื่องสั้น
• การใช้ภาษาอุปมาอุปไมย
• การเขียนเรียงความและรายงาน
• การพูดในหัวข้อที่ซับซ้อน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

• การอ่านและเขียนบทละครและบทความวิจารณ์
• การใช้ภาษาที่ซับซ้อนและมีชั้นเชิง
• การเขียนโครงงานวิจัย
• การพูดในหัวข้อที่ท้าทาย

วิธีการเรียนการสอน:

• การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
• การใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
• การจัดกิจกรรมกลุ่มและการทำงานเป็นคู่
• การให้คำติชมและการสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ

การประเมินผล:

• การประเมินอย่างต่อเนื่องผ่านการสังเกต การมีส่วนร่วม และการบ้าน
• การทดสอบเป็นระยะๆ เพื่อวัดความรู้และความเข้าใจ
• การประเมินผลโครงงานและการนำเสนอ

ประโยชน์ของหลักสูตร:

• นักเรียนจะมีทักษะการใช้ภาษาไทยที่แข็งแกร่ง
• นักเรียนจะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาษาไทย
• นักเรียนจะซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย
• นักเรียนจะพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3000 บาท

สูตรแบบตัวต่อตัวที่มุ่งเน้นพัฒนาภาษาพม่าทั้ง 4 ทักษะหลัก300 บาท

เปิดสอนหลักสูตรแบบตัวต่อตัวที่มุ่งเน้นพัฒนาภาษาพม่าทั้ง 4 ทักษะหลัก ได้แก่ การพูด การเขียน การฟัง และการอ่าน หลักสูตรเน้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผ่านวิธีการแบบโต้ตอบและแบบดื่มด่ำที่ใช้เครื่องมือโสตทัศน์ เช่น ซีดีเพลงและวิดีโอ โปรแกรมต่างๆ ได้รับการปรับให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคลและเปิดสอนตลอด 24 ชั่วโมง จึงสะดวกสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ยุ่ง ครูผู้สอนของ Langma เป็นเจ้าของภาษาที่มีคุณสมบัติสูงและมีประสบการณ์มากมายในการสอนภาษาพม่า

เรียนคอร์สละ 1 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 300 บาท

สอนออนไลน์ บางขุนเทียน สีลม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว