จุดมุ่งหมายในการทำงาน
ต้องการให้ความรู้ทางด้านวิชาภาษาไทยในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะด้านวิชาภาษาไทย และมุ่งหวังให้ผู้เรียนตะหนักในคุณค่าของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อพัฒนาทักษะทางการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประสบการณ์ทำงาน
ฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู (วิชาภาษาไทย)
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดงาน
ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2 และดูแลสนับสนุนกิจกรรมภายในภายนอกสถานศึกษาสอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันสอนสอนอยู่ที่สารสาสน์วิเทศสายไหมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ค่าสอน

-300 บาท ต่อชั่วโมง

-

สอนภาษาไทย
สอนออนไลน์ ดอนเมือง ปทุมธานี ปากเกร็ด รังสิต ลำลูกกา สายไหม หลักสี่
ยุ้ย · 2 ก.พ. 2020
นางสาวเรณุมาศ คำทองสุข

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru