-รับสอนนาฏศิลป์ไทยเด็กอายุ 5 ปี ถึง 12 ปี
-รับสอนวิชาภาษาไทย อายุ 5-12 ปี
-รับสอนฝึกอ่าน สะกดคำ ตัวอักษรพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
- มีประสบการณ์การแสดงนาฏศิลป์ทั้งในและต่างประเทศ
-อายุ 30 ปี เรียนจบคณะครุศาสตร์เอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้วยโควต้าความสามารถพิเศษนาฏศิลป์ไทย
-มีประสบการณ์สอนนาฏศิลป์ในโรงเรียน เป็นเวลา 2 ปี
-มีประสบการณ์สอนภาษาไทยในโรงเรียน 5 ปี
-มีประสบการณ์ครูสอนวิชาภาษาไทยในสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมเป็นระยะเวลา 5 ปี

ราคาค่าเรียน

นาฏศิลป์ไทย250 บาท ต่อชั่วโมง

การเคลื่อนไหวแบบนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น

ภาษาไทยระดับประถมศึกษา250 บาท ต่อชั่วโมง

ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือทบทวนบทเรียน,ฝึกซ่อมเสริมการอ่าน

สอนออนไลน์ นวมินทร์ สุเหร่าคลองหนึ่ง 15

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว