สอนภาษาไทย สังคมศึกษา ประถมศึกษา พื้นฐานภาษาพม่า อักขรวิธี สัทอักษร
สอนอย่างใกล้ชิด เน้นการทำความเข้าใจและปรับสารัตถะเนื้อหาไปตามพัฒนาการของผู้เรียนเฉพาะบุคคล ภายใต้การเรียนให้อย่างมีความสุขและเล่นอย่างมีความรู้
ผู้เรียนค่อยๆ เรียนรู้เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดและสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน ขณะเดียวกันจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองในการกระตุ้นเตือนความทรงจำในบทเรียนและติดตามการเรียนของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

การอ่าน และการประสมคำ5000 บาท

เรียนคอร์สละ 12 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 5000 บาท

พื้นฐานภาษาพม่า อักขรวิธี สัทอักษร6000 บาท

เรียนคอร์สละ 12 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 6000 บาท

สอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ โลตัสคำเที่ยง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว