>> Bonjour à tous <<
ชื่อ : กฤดิไกร รอดคง
ชื่อเล่น : เกรฟ
สำเร็จการศึกษา : คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัย รังสิต (เกียรตินิยม อันดับ1)
ประสบการณ์
- ฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศส ในตำแหน่งบาร์ และพนักงานเสิร์ฟ
- เป็น Transfer Man รับ - ส่ง แขกฝรั่งเศส ให้กับบริษัททัวร์ฝรั่งเศส

ดอนเมือง ปทุมธานี รังสิต ลำลูกกา สายไหม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว