บุณฑริก ธงประเสริฐ (ติวเตอร์ปาล์ม)

ประวัติการศึกษา
• มัธยมปลาย - โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี (สาย วิทย์-คณิต)
• ปริญญาตรี - มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประสบการณ์ด้านการศึกษา
• ศึกษาภาษาที่ 3 - ภาษาจีน 中國文化大學 ณ ประเทศไต้หวัน 1 ปี (HSK4: 281/300 คะแนน)
• พิธีกรภาษาจีน ณ งานต้อนรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย
• สอบผ่านการใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint จากบริษัทไมโครซอฟท์ (ได้รับใบประกาศนียบัตรจากบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ประวัติการสอน (ประสบการณ์สอน 3 ปี)
• ภาษาอังกฤษ สำหรับน้องประถมศึกษาปีที่ 1-4 ทั้งสายสามัญและ English Program
• ภาษาจีนผ่านการเล่น/เรียน สำหรับน้องอนุบาล - G.3 Denla British School
• ภาษาจีนเพื่อเพิ่มเกรดในโรงเรียน ประถม 2 รร.เซ็นฟรังซีสเซเวียร์
• ภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบ HSK 1-4 | YCT 1-4 | Pat 7.4

นนทบุรี บางกรวย บางบัวทอง บางใหญ่ ปากเกร็ด ไทรน้อย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว