สวีสดีครับ พี่ชื่อพี่นนท์ครับ พี่มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ เข้าใจถึงจุดอ่อน และ ความต้องการของเด็กไทยได้ดี พี่จึงพร้อมและอยากได้มีโอกาสสอนน้องๆ จากประสบการณ์สอบต่างๆ เช่น Smart-Eng, TOEIC, GAT-Eng, 7วิชาสามามัญ(Eng) และ ONET-Eng เป็นต้น โดยจะนำเทคนิคและวิธีต่างๆ มาฝึกฝนน้องด้วยโจทย์ประยุกต์ ที่เหมาะสำหรับการสอบ

พี่พร้อมแล้วที่จะก้าวไปกับน้อง ละน้องล่ะพน้อมที่จะก้าวไปกับพี่ไหม?

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว