สุมัญชรี ซุ่ยรักษา (มุก) เพศหญิง อายุ 22 ปี

จบการศึกษาปริญญาตรี (รับปริญญาตุลาคมปีนี้) เกียรตินิยมอันดับ2 จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร (food engineering) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกำลังศึกษาปริญญาโทปีที่2 (ปริญญาโทปีที่1เรียนควบกับปริญญาตรีปี4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จตุจักร ลาดพร้าว ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว