นาย ณัฐชนน พูนชัย อายุ 24 ปี (บูม)
จบการศึกษาระดับปวชจาก วิทยาลัยช่างศิลปลาดกระบัง
จบการศึกษาระดับปริญาตรีที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกศิลปะจินทัศน์
เกียรติ ประวัติ เข้าร่วมโครงการศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยมปี 2561 ได้รับเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น ด้านสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ
ประสบการณ์การสอนศิลปะ เด็กเล็กตั้งแต่ 8-15ปี ที่ artinoschool siam paragon
สามารถสอน วาดเส้น สีน้ำ สีอะคริลิค สีน้ำมัน สีไม้ สีชอล์ค ปั้นดิน ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับยาก ให้กับเด็กเล็ก10ขวบขึ้น
ไป ฝึกทักษะน้องๆให้มีความคิดสร้างสรรค์ การสอนสนุกสนานไม่เครียด มีวิธีการสอนที่ทำให้น้องๆสนุกได้
น้องๆระดับมัธยม ที่ต้องการฝึกการเขียนรูปและพัฒนาตัวเองในด้านศิลปะ ด้วยเทคนิคต่างๆ
เทคนิคในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาจิตรกรรม ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มีความสนใจในการทำงานและพัฒนาตนเองในด้าน
ศิลปะ

วิธีการสอนจะมุ้งเน้นพัฒนาตัวตนและดึงศักยภาพของผู้เรียนผ่านการสร้างงานศิลปะ โดยจะสอนให้รู้ถึงการสร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายเทคนิคเพราะการทำงานศิลปะ ไม่ใช่แค่การวาดภาพเหมือนแล้วจบ การทำงานศิปละมีเทคนิคมากมายที่ทำแล้วสามารถทำให้งานออกมาสวยงามแต่การจะรู้จักเทคนิคต่างๆนั้นเราจะต้องรู้ถึงที่มาเสียก่อนว่าเทคนิคนั้นเหมาะกับอะไรเหมาะกับผู้ทำงานแบบไหนและงานแบบไหน ดังนั้นแล้วเราจึงควรศึกษาประวัติศาสตร์ของศิลปะ เพื่อเข้าถึงศิลปะให้มากขึ้นและทราบถึงที่มาของเทคนิคนั้นๆ อีกทั้งยังเป็นการได้รู้จัก ลัทธิของศิลปะ ศิลปิน ที่เป็นผู้คิดค้นเทคนิคนั้น เพื่อจะได้เรียนรู้การทำงานศิลปะจากศิลปินและนำมาปรับใช้กับการทำงานศิลปะของเราให้ดีขั้น เพราะศิลปะนั้นไม่ใช่แค่การวาดภาพศิลปะช่วยยกระดับจิตใจ ทุกๆอย่างคือศิลปะ เราจึงควรสัมผัสและศึกษาศิลปะเพื่อพัฒนาตนเอง

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster