ติวออนไลน์ เสาร์-อาทิตย์ "📖 TOEIC 945"
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ เพิ่มเกรด
ติวสอบวัดระดับภาษา เข้ามหาลัย
สอนสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อสอบและสมัครงาน

👩‍🎓จบการศึกษาคณะอังกฤษ-อเมริกันศึกษา
มหาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ภาคอินเตอร์ (BAS TU) พฤษภาคม 2566

คะแนนภาษาอังกฤษ
Onet ม.6 ENG 82.5/100
GAT ไทย 144.5/150
GAT ENG 122.5/150
TU GET 640 ภาษาอังกฤษเพื่อยื่นคะแนนสอบเข้าคณะภาคอินเตอร์ม.ธรรมศาสตร์

รับสอนภาษาอังกฤษ สอนแกรมม่า
สอนพูดสนทนาเหมือนเจ้าของภาษา
ติวสอบOnet, ติวสอบเพิ่มเกรด ,สอนความรู้ปรับพื้นฐาน ประถม ป.1-6 , ม.ต้น , ม.ปลาย

*** ติวสอบ ตะลุยโจทย์ GAT อังกฤษ
รับงานเขียน SOP จดหมายภาษาอังกฤษ ยื่นสมัครเข้ามหาลัยภาคปกติ - ภาคอินเตอร์ ธรรมศาสตร์ จุฬา มหิดล เกษตร มศว ศิลปกร และทุกมหาลัย

แนะนำตัว
พี่ปิ่น ญาณิศา
คะแนนภาษาอังกฤษ
Onet ม.6 ENG 82.5/100
GAT ไทย 144.5/150
GAT ENG 122.5/150
TU GET 640
คะแนน TCAS 62
1.รอบ 1 ยื่นสมัครพอตร์ BAS TU ติดตัวจริง 20 คน
2.รอบ 4 TCAS 62
คณะศิลปศาสตร์ เอกอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์
คณะโบราณคดี เอกอังกฤษ ม.ศิลปากร
คะแนนที่ได้ 23,039 /30,000

ประวัติการศึกษา
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.ต้น
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.ปลาย
ไปแลกเปลี่ยน 1ปี Olympus High School
Utah USA
ไปแลกเปลี่ยนทุน Erasmus ประจำปี2565
ที่เยอรมัน 6เดือน (ช่วงเวลา ก.พ. -ส.ค.65)

*** ประสบการณ์ทำงาน ***
- ทำงานเป็นครูผู้ช่วย คุณครูต่างชาติ สอนเด็กอายุ 3-12 ปี ที่สถาบันi-genious เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
- ทำงานพาร์ทไทม์วันอาทิตย์ เป็นครูสอนเนื้อหา grammar เด็กประถมป.2 - ป.6 ที่สถาบัน i-genious เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
- สอนสนทนา ฝึกพูดออกเสียงให้คล่องและชัดเจน นักเรียนป.3 เซนคาเบรียล ฝั่งEP
- ติวนักเรียน ป.6 ปรับความรู้แกรมม่า และเพิ่มเกรดในโรงเรียน สอบเข้าม.1
- ติวนักเรียนม.ปลาย เตรียมความพร้อมสอบGAT ENG
- ติวนักเรียน ม.2 รร.เซนคาเบรียล เนื้อหาgrammar บทเรียนตามเนื้อหาของโรงเรียน
- ติวนักเรียน ม.4 รร.สตรีวิทยา เนื้อหาgrammar
- ติวนักเรียน ม.5 เตรียมสอบ Gat Eng

**** สถานที่นัดเรียน****
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, โลตัสปิ่นเกล้า,เมเจอร์ปิ่นเกล้า
หอสมุดกรุงเทพ(ใกล้ๆสนามหลวง), มหาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ราคาค่าเรียน

ติวด่วนTOEIC ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย เขียนเรียงความแนะนำตัว300 บาท ต่อชั่วโมง

ปรับพื้นฐาน เน้นทำข้อสอบ แก้ไขปัญหาที่ติดขัดในการเรียน หรือ ทำข้อสอบไปด้วยกัน

สอนออนไลน์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บางกอกน้อย พระนคร พาต้าปิ่นเกล้า หอสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย หอสมุดเมืองกรุงเทพ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า โลตัส ปิ่นเกล้า

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว