ชื่อ ลูกน้ำ เทียนชัย
อายุ 27 ปี
จบการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คณะครุศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์ การทำงาน 3 ปี
ปัจจุบัน ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จ. นครปฐม
เคยสอนพิเศษเด็กมัธยม เด็กประถม เพื่อเข้าเรียนต่อ ปรากฎว่า 2 ใน 3 สอบติดม.มเกษตรศาตร์ ตามที่ต้องการ

นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว