ชื่อเล่น: จูน
วิชาและระดับชั้นที่รับสอน
1. ภาษาไทย (ทุกระดับชั้น)
2. TGAT
4. อนุบาล เตรียมสอบเข้า ป.1
5. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ระดับประถมต้น)
6. ภาษาเกาหลี (ระดับเริ่มต้น)

เน้นเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด ติวสอบ เลือกได้ตามใจนักเรียน

ปัจจุบัน : ครูสอนประจำที่โรงเรียนกวดวิชาและภาษาเดอะเบสท์ เพชรเกษม69 (กทม.)

ประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา
1. ติวเตอร์ภาษาไทย
2. ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ระดับประถม
3. ปูพื้นฐานภาษาเกาหลีเบื้องต้น สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน
4. ติวเตอร์ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา เบื้องต้น
5. สอนเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย (อ่านเขียนช้า)
6. ติวสอบ GAT เชื่อมโยง
7. สอนเสริมนักเรียนชั้นอนุบาล เตรียมเข้าป.1

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว