วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Petroleum Geoscience, Royal Holloway University of London

เป็นคุณครูผู้เชี่ยวชาญในแนวทาง Singapore Math
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 7 ปี กับ S.A.M.

ถนัดสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับน้อง ๆ International School ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี

จุดเด่น เป็นคุณครูที่ใจเย็นและเข้าใจเด็ก

สอนออนไลน์ ปากเกร็ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

sa · 21 ก.ย. 2016
เบส · 18 ก.ย. 2016

น่ารัก

แอร์ · 15 ก.ย. 2016
หมู · 14 ก.ย. 2016

สอนดีค่ะ

ปลา · 14 ก.ย. 2016
แอร์ · 12 ก.ย. 2016