ครู อาร์ม ปัจจุบัน เป็นครูสอนไวโอลิน ที่สถานบัน kpn สาขา เกตเวย์ เอกมัย และ Little white piano studio

เริ่มศึกษาไวโอลินตั้งแต่อายุ 12 ปี เคยเป็นนักดนตรี วงดุริยางค์เยาวชนไทย เมื่อปี 2008-2009 มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงหลาๆท่าน

การสอนเน้นพื้นฐานท่าทางที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถต่อยอดได้ง่ายและพัฒนาสู่มืออาชีพ

สอนออนไลน์ คลองเตย พระโขนง วัฒนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว