ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

- จบการศึกษาภาษาเกาหลี จาก มหาวิทยาลัยยอนเซ (Yonsei Uni.) ประเทศเกาหลีใต้
- เคยเป็นอาจารย์สอนภาษาเกาหลี ตามสถาบันที่เปิดสอนในกรุงเทพ
- มีประสบการณ์ในการเป็น ล่ามและนักแปลภาษาเกาหลี ใหักับหน่วยงานของรัฐและเอกชน

เชียงใหม่

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster