โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ เป็นโรงเรียนฯ ที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศมานานกว่า 40 ปี โดยมีหลักสูตรภาษาเกาหลีด้วย ซึ่งคอร์สเรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนฯ เราเปิดสอน จะสอนตั้งแต่ชั้นต้น-ชั้นสูง เป็นคลาสเรียนสดที่นักเรียนสามารถเรียนในห้องเรียนหรือเรียนออนไลน์ได้ นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ของเรา ยังรับติวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี เช่น TOPIK, EPS-TOPIK, A-Level และ ติวสอบสัญชาติเพื่อขอวีซ่าแต่งงาน (F-6) และยังมีบริการอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อในประเทศเกาหลี, ล่ามแปลภาษา, แปลภาษา, จัดหลักสูตรสำหรับสอนพนักงานบริษัทฯ, หน่วยงาน, องค์กร ภายในประเทศไทยอีกด้วย
ซึ่งมีนักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนฯของเรามากกว่า 2,000 คน โดยโรงเรียนฯของเราตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานหัวช้าง ใกล้สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอสราชเทวี เดินทางง่าย และมีห้องเรียนหลากหลายขนาดรองรับ เราสามารถสอนแบบกลุ่มและแบบส่วนตัวได้
นอกจากนี้ เรามีอาจารย์คนไทยและคนเกาหลีที่มีประสบการณ์การสอนมานานอีกด้วย

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

รับสอนภาษาเกาหลี เพื่อใช้ในการสอบ TOPIK5500 บาท

- เรียนครบ 4 ทักษะภาษา เช่น การฟัง, การพูด, การอ่าน, การเขียน
- นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้
- เริ่มสอนตั้งแต่พยัญชนะ สระ ตัวสะกด การอ่านออกเสียง
- สอนไวยกรณ์ที่จำเป็นในภาษาเกาหลี
- หลักสูตรต่อเนื่อง สามารถใช้ต่อยอดในการทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลีได้

เรียนคอร์สละ 24 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 5500 บาท

ปทุมวัน ราชเทวี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว