สอนสนุก เข้าใจง่าย ใจดีนะคะ
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา:
ปริญญาตรี - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP)
เป็นอาจารย์ประจำอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คลองหลวง ดอนเมือง ปทุมธานี รังสิต ลำลูกกา สายไหม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว