สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ติวสอบเข้า ติวสอบ GAT, O-net หรือ TOEIC)
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)

การศึกษา
- กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาลายา สามพราน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว