จบการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาเยอรมัน
เคยได้ทุนไปศึกษาภาษาเยอรมันที่
National University of Laos
Hanoi University of Foreign Studies
ได้รับทุนของ Thai-Deutsche Kulturstiftung ไปอบรมภาษาเยอรมันที่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ปัจจุบันเป็นข้าราชการทหาร

ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว