-สอนทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน และเทคนิคการจำต่างๆ
-ติวเพื่อเพิ่มเกรด เตรียมตัวสอบPAT7.3 หรือสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น(N5-N3)

ชื่อ รจนา พุ่มกุมาร (ดาว)

การศึกษา: คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยรังสิต ระดับความรู้ N2
- เคยศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น 3ปี (ปัจจุบันบินไปญี่ปุ่นปีละ 1ครั้ง)
ปัจจุบัน: ล่ามภาษาญี่ปุ่น
- มีประสบการณ์การสอนเดี่ยว 2ปี

ค่าเรียน (ครั้งละ2ชม.)
วันธรรมดา (18.30น.-22.00น.)
- ออนไลน์ 250฿/ครั้ง

วันเสาร์-อาทิตย์
- ที่บ้านคุณครู(บริเวณม.พระปิ่น3 อ.บางใหญ่) 300฿/ครั้ง
- ห้างสรรพสินค้าระแวกบางใหญ่ 350฿/ครั้ง
- ออนไลน์ 250฿/ครั้ง

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018