สวัสดีค่ะ ขอแนะนำตัวนะคะ
ชื่อ กุณฑลี เกษมกิจบัวทอง (พี่พลอย)
ประวัติการศึกษา
-มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จบจากโรงเรียนชลกันยานุกูล
-ปริญญาตรี คณะวิทยาศสาตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการสอน
-เคยสอนคณิตศาสตร์ทั้งระดับประถมและมัธยมมาแล้วกว่า 2 ปี (ในกทม.)
-แคลคูลัสระดับมหาลัย
-สามารถสอนคณิตศาสตร์ และ GAT ไทย
“เน้นเข้าใจ ไม่ท่องจำ” ลองมาเรียนด้วยกันนะคะ ^^
Line: ploykuntalee

ชลบุรี ศรีราชา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว