จบการศึกษา
-ระดับประถมศึกษาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
-ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสตรีวิทยา 2
-ระดับปริญาตรีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เเละเป็นนักศึกษาเเลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัย广西玉林师范大学

การทำงาน
-เป็นครูสอนภาษาจีนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ระดับชั้นปฐมวัย - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6เป็นเวลา3 ปี
-เป็นครูสอนพิเศษโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เเละโรงเรียนถนอมพิศ
-เป็นครูสอนพิเศษศูนย์เด็กพิเศษ

ผลงาน
-ส่งเด็กเข้าเเข่งขันร้องเพลงภาษาจีนเข้ารอบระดับภาค
-ส่งเด็กเข้าเเข่งขันเพชรยอดมงกุฏเข้ารอบ10คนสุดท้าย

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018