ผู้สอนมีวุฒิปริญญาโทชีวเคมีการแพทย์ และประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครู (TOEIC score: 835/990)
มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษเด็กประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย และสอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 5 ปี
รับสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย
รับสอนคณิตศาสตร์ระดับประถม และ ม.ต้น

สอนออนไลน์ เชียงราย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว