บริการสอน อบรม ติวรายวิชา ด้านคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เบื้องต้น การใช้งาน MS.Office พื้นฐาน ถึงขั้นสูง
การเขียนโปรแกรม Golang Python Java PHP NodeJS
ฐานข้อมูล MySQL MSSQL Oracle
การออกแบบหน้าเว็บไซต์
การออกแบบฐานข้อมูล
ติวเนื้อหารายวิชาต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดสอน ระดับ ป.ตรี

เน้นสอนด้วยภาษาที่อธิบายเข้าใจง่าย เป็นกันเอง
ประสบการณ์สอนมากกว่า 4 ปี

สอนออนไลน์ ดอนเมือง นนทบุรี บางเขน ปทุมธานี ปากเกร็ด วงศ์สว่าง หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว