สวัสดีค่ะ จบการศึกษาจากคณะวิเทศศึกษา(ธุรกิจจีน) มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เคยมีประสบการณ์เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนภาคฤดูร้อนเมืองหนานหนิง,กว่างโจว และเซี่ยเหมิน ประเทศจีน
- รับสอนภาษาจีนตั้งแต่เบื้องต้น ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ ราคาเป็นกันเองค่ะ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว