- มัธยมต้น ศึกษาที่โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2551-2553
- อดีตรองประธานนักเรียนโรงเรียนแม่แตงแผนกมัธยมต้น ปี 2553
- มัธยมปลาย ศึกษาที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เอกวิทย์-คณิต ปี 2554-2556
- ปัจจุบันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
- อดีตนายกสโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ปี 2559
- อดีตรองหัวหน้านิสิตฝ่ายวิชาการคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ปี 2560
- จบการศึกษาวุฒิวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ เกียรตินิยมอันดับ 2
- สามารถพูดคุยสื่อสารภาษาจีนได้เป็นภาษาที่ 2
นิสัยส่วนตัว เป็นคนใจเย็นและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเป็นอย่างดี เวลาติวหรือสอนเพื่อน และนักเรียน ก่อนสอบมักจะเตรียมตัวสอนเพื่อนเป็นอย่างดีและบอกแนวทางการอ่านวิชานั้นๆด้วยความตั้งใจเสมอ เวลาสอนมักจะหาวิธีต่างๆหลากหลายมาช่วยอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจได้มากที่สุด

สอนคณิตศาสตร์
สอนออนไลน์ กิ่งแก้ว บางนา บางบ่อ บางพลี ประเวศ ราชาเทวะ ลาดกระบัง เทพารัก

ยังไม่มีรีวิว

ประเสริฐ เจริญชัยศิริกุล

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru