อย่าให้ ความไม่รู้ ไม่ถนัด ภาษาอังกฤษ มาหยุดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
คุณไปได้ไกลมากกว่าที่คุณคิด

รับสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าสู่ตลาด ASEAN
ผู้สอนเป็นทนายความ ประสบการณ์ทำงาน 14 ปี ในธนาคารพาณิชย์ และบริษัทข้ามชาติชั้นนำ และจบปริญญาโท Finance and Banking Law จาก University of Melbourne, Australia
เน้นสอนโครงสร้างประโยค การเขียน และการพูด เพื่อการทำงาน พร้อมเทคนิคพื้นฐานเพื่อให้เรียนรู้ด้วยตัวเองต่อไป

เน้นการสอนให้เข้าใจภาษาอังกฤษด้วยการเชื่อมโยงการอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการศึกษาต่อ และการทำงาน เน้นความเข้าใจโครงสร้างประโยค ส่วนหลัก ส่วนขยาย พร้อมทั้งชุดคำศัพท์ที่สำคัญ เนื่่องจากคำศัพท์บางคำ มี flexible meaning คือ มีความหมายต่างใน context ที่ต่างออกไป สิ่งที่จะได้จากการสอนแบบนี้ คือ จะเข้าใจคำศัพท์ในลักษณะ conceptual idea ในบริบทนั้น ๆ และจำได้ โดยไม่ต้องท่องจำ

สอนตัวต่อตัว ชั่วโมงละ 400 บาท คอร์ส 12 ชั่วโมง 3500 บาท

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว