ชื่อ: นางสาวรัตนา วรดี
วิชาที่สอน: ภาษาอังกฤษ
อายุ: 24 ปี
การศึกษา: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการฝึกปติบัติสหกิจศึกษาระหว่างเรียนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ (สคต. DITP)
ประสบการณ์สอน: ประสบการณ์สอน 4 ปี+ ทั้งนักเรียนระดับประถม มัธยม นักศึษาป.ตรีและโท และคนวัยทำงาน ผ่านการสินมาทั้งแบบเดี่ยว กลุ่มย่อย 3-11 คน และกลุ่มใหญ่ 50-60 คน สามารถสอนได้ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
เขตพื้นที่ในการสอน: เขตลาดพร้าวและบริเวณใกล้เคียง

สอนออนไลน์ จตุจักร ดินแดง บางกะปิ บางซื่อ บางเขน บึงกุ่ม พญาไท ลาดพร้าว วังทองหลาง หลักสี่ ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว