ชื่อเล่น แพรวาค่ะ จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
เกียรตินิยม อันดับ 1

เรียนง่าย เป็นกันเอง ก่อนเริ่มเรียน จะมีแบบทดสอบพื้นฐานเพื่อวัดความรู้ให้กับน้องๆ และมีการตกลงก่อนเริ่มการเรียนการสอนว่า น้องต้องการเพิ่มทักษะด้านไหน หรือเน้นทักษะด้านไหนเป็นหลัก

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว