สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาโดยเน้นจากทักษะ Listening and Speaking สอนปรับพื้นฐาน โดยไม่เน้นการท่องจำแกรมม่าและคำศัพท์ เน้นทำความเข้าใจ และการทำไปใช้จริง (มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาสำหรับผู้ใหญ่ 5 ปี+ ให้กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ) สอนทั้งเด็ก และ ผู้ใหญ่ ค่ะ

ราคาค่าเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาสำหรับผู้ใหญ่ 160 บาท ต่อชั่วโมง

เน้นทักษะการพูด การฟังภาษาอังกฤษที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน / การสร้างประโยคเพื่อสนทนาในสถานการณ์ต่างๆได้จริง /เข้าใจการใช้ Tense ในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องท่องจำ เน้นเพื่อการนำไปสนทนาโต้ตอบได้จริง

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ160 บาท ต่อชั่วโมง

ทำความเข้าใจ Parts of Speech ทำความเข้าใจ 12 Tenses เน้นปรับพื้นฐานเพื่อเอาไปต่อยอดเพื่อการเรียนต่อ หรือสอบสำหรับผู้ที่มีปัญหาไม่เข้าใจแกรมม่า

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว