ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ
สำหรับ วัยเรียนทุกระดับ และวัยทำงาน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จาก USA
มหาวิทยาลัย Brigham Young University Hawaii
คณะ Arts
เอก Graphic Design

ประวัติการทำงาน
ปีพศ. 2014-ปัจจุบัน
องค์กร EduSquare
ตำแหน่ง English Trainer, Camp Director สอนภาษาอังกฤษและดูแลควบคุมค่ายภาษาอังกฤษจัดให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ

งานสอนที่ผ่านมา

วิชา ภาษาอังกฤษ Writing&Speaking for IELTS
ระดับชั้น ปี 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

วิชา ภาษาอังกฤษ (Conversation) ระดับชั้น ม.3
รร มาแตร์เดอี

วิชา ภาษาอังกฤษ เพิ่มเกรด ปูพื้นฐานระดับชั้น ม.5
รร สุรศักดิ์มนตรี

วิชา ภาษาอังกฤษ (Conversation, Grammar)
ระดับชั้น ป.5
รร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงานและการสนทนา

งานสอนปัจจุบัน
ติวภาษาอังกฤษตัวต่อตัว และ
สอนภาษาอังกฤษในค่ายที่จัดสำหรับโรงเรียนต่างๆนอกสถานที่และอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคณะครู อาจารย์ และหน่วยงานต่างๆ

สอนออนไลน์ จตุจักร ธรรมศาสตร์ รังสิต นนทบุรี ร้อยเอ็ด สยาม อารีย์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว