1. นางสาวสรณ์ศิริ ศรีวิทัศน์ ประสบการณ์สอนที่โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา 1 ปี และได้รับสอนพิเศษตามสถาบันต่างๆ
2. จะเป็นการสอนออนไลน์ผ่าน zoom หรือ classroom
3. นักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมต้นม.1 -3
4. 300 บาทต่อชั่วโมง ชำระบริการเป็นรายครั้งที่เรียน
5. สามารถสอนได้ทุกวันตามเวลาที่นักเรียนสะดวก

ราคาค่าเรียน

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร300 บาท ต่อชั่วโมง

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

พญาไท

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว