- ป.ตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 4.00
- สอนคณิตระดับประถม - ม.ต้น เพื่อเพิ่มเกรด
- รับสอนที่ food court จามจุรีสแควร์ หรือ สอนที่บ้าน
- ค่าสอน 250 บ./ชม.

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว