ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

จบคณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เกรด 3.78 ทุนเรียนดี 2ปีซ้อน
ความสามารถ
- วาดภาพด้วยมือ ดินสอ ปากกา
- สรุปเนื้อหาให้เป็นภาพ (รับทำโปสเตอร์สรุปทุกบทเรียน) 8/10
- สรุปเนื้อหาเป็นเรื่องเล่าได้
- แต่งเพลงให้จดจำเนื้อหาได้ เช่นวิชา สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์
- ใช้โปรแกรมวาดภาพ และวาดภาพน่ารักได้

ประสบการณ์
- สอนศิลปะเด็กตามบ้าน (งานประจำ)
- สอนศิลปะกลุ่มเด็ก 7-13 ปี ที่ Virgin Active Fitness (ปีจจุบัน)
- จัด Workshop ให้ความรู้เรื่องการออกแบบแก่ชาวบ้าน จ.น่าน จัดโดย "กระทรวงวัฒนธรรม"
- เข้าร่วมเป็นโค้ชใน workshop ให้ความรู้ด้านการปรับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน ทั้ง 64 จังหวัด จัดโดย "กระทรวงวัฒนธรรม"
- ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ "กลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กรมทรัพย์สินทางปัญญา"
- จิตอาสาสอนสังคมศาตร์ให้กับนักเรียนตาบอด
- จิตอาสาเพนท์กระเป๋าให้ผู้พิการ

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster