จบการศึกษาครูสอนศิลปะ
-การเรียนศิลปะเบื้องต้น
-เรียนเทคนิคสีน้ำ การลงสีภาพวิวทิวทัศน์
-การเขียนแบบเบื้องต้น
-งานออกแบบเชิงพาณิชย์
-สอนงาน diy art

เป็นคลอสเรียนรายเดือน
เสาร์อาทิตย์(ช่วงเช้า) จันทร์-ศุกร์(ช่วงเย็น 6:30-20:00)

สอนออนไลน์ ศรีราชา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว