รับสอนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ออนไลน์ ทั้งกลุ่มและเดี่ยว
รับสอนภาษาอังกฤษ สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน, เตรียมตัวไปต่างประเทศ,เพื่อเพิ่มเกรด
เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย, ปรับพื้นฐาน และอื่นๆตามที่ผู้เรียนต้องการ
โดย พี่อักษรปี 4 คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาเยอรมัน
ประสบการณ์:
นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี 2012
ทำงานกับ Disney World ในโครงการ Disney Collage Program ช่วงฤดูร้อน ปี 2017
นักศึกษาฝึกงาน สถานทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ช่วงฤดูร้อน ปี 2018

สอนออนไลน์ นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว