✅ จบปริญญาตรี: สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

✅ จบปริญญาโท: สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

✅ จบปริญญาเอก: สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์

📍 สไตล์การสอน:
สอบถามได้ตลอดคาบเรียน คุณครูตลก สนุกสนาน ใจดี สามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการเน้น หรือไม่เข้าใจให้ช่วยสอนเพิ่มเติมได้

📍ประสบการณ์:
ปัจจุบันทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ (กรมสรรพสามิต)
เป็นครูสอนพิเศษประจำที่ไทโยติวเตอร์
รับสอนออนไลน์คลาสส่วนตัว ปัจจุบันกว่า 10 คลาส

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร ราชเทวี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว