ชื่อ : วรพล อำนาจศศิธร
ชื่อเล่น : บอล
อายุ : 23 ปี
จบการศึกษาจาก : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

สอนโปรแกรมทีใช้ในการออกแบบ 3D ทางด้านสถาปัตยกรรม (Architecture), สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design), ออกแบบผลิตภัทฑ์ (Product Design)
โปรแกรม : Rhinoceros 5, 6
: Vray For Rhinoceros
: Sketchup
: Vray For Sketchup
: Lumion 8
: Keyshot
: การพรีเซ้นงานผ่านการใ้แว่น Vr เบื้องต้น

รับสอนโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ ตกแต่ง รูปภาพ ที่ใช้ในงานออกแบบ
โปรแกรม : Adobe Photoshop
: Adobe Illustrator

รับสอนโปรแกรมตัดต่อใน Mac os
โปรแกรม : Final Cut

รับสอนการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทั้งด้าน Software (โปรแกรม) และ Hardware (อุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์) เบื้องต้น

ประสบการณ์การสอน :
เป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (SoA+D) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
วิชาที่สอน : Design Studio ชั้นปีที่ 3
: Design Preperation course ชั้นปีที่ 1

ผู้ช่วยอาจารย์ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิฃาที่สอย : Parametric Design Studio ชั้นปีที่ 3

ผลงานที่ชนะการประกวด
: ชนะเลิศการประกวด WIL Event ครั้งที่ 6
: ชนะเลิศการประกวด Arduino Day 2017

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
: วิทยานิพนธ์ หัวข้อ Mochit Transportation Hub ลงในเว็ปไซท์ Iameverything

ทวีวัฒนา บางกรวย บางบัวทอง บางใหญ่ พุทธมณฑล ศาลายา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว