สวัสดีครับ ผม นายศุภภัทร งามพันธุ์ดิศร จบจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาครุวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับ
ปัจจุบันก็กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
มีความสามารถในด้านการสอนวิชาคอมพิวเตอร์(ออกแบบเว็บไซต์ HTML,CSS,PHP,JAVASCRIPT), วิชาคณิตศาสตาร์(พื้นฐาน/เพิ่มเติม),
วิชาภาษาอังกฤษ(แกรมม่าเป็นหลัก) และมีความสามารถในการถ่ายภาพกับตัดต่อวิดีโอผ่านทางโปรแกรม Sony Vegas

ลพบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว