โทร

ชื่อเล่น เบสท์

ประวัติการศึกษา
- จบมัธยมปลายจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เกรดเฉลี่ย 3.75
- จบปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ย 3.92
- กำลังศึกษาปริญญาเอกในสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล

แนวทางการสอน
- ถนัดการสอนฟิสิกส์และคณิตศาสตร์รวมถึงวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้งเน้นความเข้าใจในเนื้อหาและตลุยโจทย์ นอกจากนี้สามารถติววิชาแคลคูลัสให้ได้
- เน้นอธิบายเชื่อมโยงแนวคิดเพื่อเสริมความเข้าใจ

วิชาที่สอน
- คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น
- คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- การทำโจทย์แคลคูลัสระดับมหาวิทยาลัย
- ฟิสิกส์ในระดับมหาวิทยาลัย

รับสอนตามบ้านและทางออนไลน์

สอนคณิตศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ สอนแคลคูลัส สอนฟิสิกส์
บริการออนไลน์ จตุจักร ดินแดง ดุสิต บางรัก ปทุมวัน พญาไท พระนคร ราชเทวี

ยังไม่มีรีวิว

ภูริณัฐ แซ่ฟู

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster