วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิชาโทการสื่อสารมวลชน) สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เบื้องต้น มีประสบการณ์สอนภาษาไทยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนและฝึกสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติที่โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมศุมา

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว