สอนพิเศษรายวิขาทุกระดับชั้น ติวเข้าวิศวะ ติวสอบกพ. ติวเข้าเตรียมทหารและสอบทหาร
สถาบันวิชาการ เลิศบัณฑิตติวเตอร์ รับสอนพิเศษรายวิชา ทั้งที่บ้านและรับเป็นคลาสที่สถาบัน ที่ตั้งหมู่บ้านฌ็องเซลิเซ่ ติวานนท์
วิชาที่เปิดสอนมีทุกระดับชั้นรวม Inter
- เลข ทุกระดับชั้น
- วิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น
- ฟิสิกส์
- เคมี
- Math & Science, Stat, Static, etc. สำหรับวิศวกร
- คอมพิวเตอร์โปรแกรม
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาไทย
- SAT
- TOEFL paper based
- Computer Network
- etc.
ทุกคลาสมีหนังสือและเอกสารรวบรวมให้ ไม่มีปัญหาในการจดโน๊ต วิธีการเรียนเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ สอนเข้าใจง่าย
นักเรียนที่ต้องการเรียนเป็นเทอมหลายๆวิชาติดต่อได้
อาจารย์มีผลงานที่ไดรับรางวัลหลายอย่างตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน
-การเขียนบทความลงใน Telecom Journal รวมทั้งประวัติ Google
-ได้รางวัลประกวดเขียน business plan จาก SIPA ในโครงการ 84พรรษามหาราชัน
-เคยทำงานที่ TOT และเขียนผลงานเกี่ยวกับการจัดหาที่ปรึกษาโครงการ NGN
ปัจจุบันเป็นอจ.แผนกวิชาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่กองบัญชาการกองทัพไทย
เคยสมัครเรียนม.ปลายได้ทุนไป AFS, MN, USA. และสอบ Cambridge Certificate for English at upper secondary level ได้ A ที่ 100% เต็ม
เรียนตัวต่อตัว อจ.ลิซ (Liz)
ชื่อสถาบันติวเตอร์:
สถาบันเลิศบัณฑิตติวเตอร์
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: KMITLสอนหนังสือ basic electronics laboratory ที่ธรรมศาสตร์ เป็นอาจาร์ยสอนทางด้าน telecom และภาษาอังกฤษที่กรมสื่อสารทหาร และฟรีแลนซ์สอนเลข ภาษาอังกฤษและอื่นๆ

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว