จบปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย (วิชาโทจิตวิทยา)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ประสบการณ์สอนมากกว่าห้าปี
- เคยสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-มัธยมปลาย และชาวต่างชาติ
- สามารถสอนเด็กพิเศษที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ (เรียนรู้ได้ช้า, บกพร่องทางทักษะต่างๆ) และสมาธิสั้นได้ (ประสบการณ์สอน 3 ปี)
- รูปแบบการสอนเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก สามารถปรับวิธีการสอนและเนื้อให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้

** วิชาที่รับสอน ** (ปูพื้นฐาน, ทบทวนเนื้อหา, ติวข้อสอบ, สอนการบ้าน)
- วิชาภาษาไทย (ทุกช่วงวัย ทุกระดับชั้น) , Gat เชื่อมโยง
- วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา (อนุบาล-ประถมศึกษา)

... ถ้าต้องการครูที่ใจเย็น สอนเป็นกันเอง สบายๆ ไม่เครียด คุยกันได้ทุกเรื่อง ติดต่อมานะคะ :D

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว