ประสบการณ์ด้านการสอนคอมพิวเตอร์ในสถาบันอาชีวะ 7 ปี
ความถนัด
1.รายวิชาระบบฐานข้อมูล
2.รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3.การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
4.การเขียนโปรแกรมภาษาซีและจาวา
5.คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
6.สถิติในงานวิจัย SPSS
7.Microsoft office
8.Microsoft Access

นนทบุรี ปทุมธานี ปากเกร็ด หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว